NLF / Sportsfly / Revisjon av sportsflyklubber
Roger Holm

Revisjon av sportsflyklubber

Her finner du skjema for klubbens årlige interne revisjon.

Det er tre revisjonsdokumenter som benyttes, og de er referert til i sikkerhetssystemet SFHB kapittel 1.2.2. Samme versjon 8 av skjema benytttes uansett like- eller ulike år.


Veiledning for klubben Vedlegg 1.1 Inneholder også:

  • Søknadsskjema for evt. ny operativ leder.

Revisjonsskjema for årlig revisjon av sportsflyklubber  Vedlegg 1.2 

Veiledning for revisjonsleder  Vedlegg 1.3

Søknadsskjema for operasjons- og skoletillatelse Word eller PDF (versjon SFHB 8)


 

For årene 2022, 2024, 2026 etc sendes til post@nlf.no :
Melding om at årets revisjon er utført. Originalen arkiveres i klubben. 
Utfylt s
øknadsskjema for ett års operasjons- og skoletillatelse.
 

For årene 2021, 2023, 2025 etc sendes til post@nlf.no :
En kopi av utfylt revisjonsskjema, mens originalen arkiveres i klubben. 
Utfylt s
øknadsskjema for ett års operasjons- og skoletillatelse.