NLF / Sportsfly / Flyge- og instruktørbevis, passasjer-skjema, årskontroll, besiktning etc
Pål S. Vindfallet

Flyge- og instruktørbevis, passasjer-skjema, årskontroll, besiktning etc

"Skjema for årskontroll sportsfly" er et kontrollskjema til bruk for eier til de årlige kontrollene. Besiktningsmannen vil bruke det utfylte og signerte skjemaet som en sjekkliste under sin vurdering av eiers årskontroll. Besiktningsmannens primære skjema er vedlikeholdsrapporten, som sendes inn til sportsflyseksjonen. En kopi settes inn i Teknisk Perm.

Skjema for passasjerflyving (15.06.2020) Del 1 leses og signeres av passasjer/verge. Del 2 er kun info til fsj. 

Skjema for flygebevis sportsfly (23.07.2020) - Flyge- og instruktørbevis, fornyelser, PFT, IK-oppgradering.

Skjema for årlig kontroll sportsfly (01.01.2020) - Eiers kontrolldokumentasjon før besiktning

Vedlikeholdsrapport årlig besiktning (Word-versjon JAN20) - For innsending av besiktningsmann

Vedlikeholdsrapport årlig besiktning (PDF-versjon JAN20) - For innsending av besiktningsmann

Skjema for Prøveflygingsrapport (Versjon JAN14) - For førstegangs godkjenning av nye fly.

Eierskifte av mikrofly (Versjon AUG17) - For alt salg og eierskifte av norske mikrofly

Krav til Mikroflygere som søker om PFLY (Utkast forelagt Avinor - og akseptert)

Skjema for søknad om godkjenning av Operativ Leder og Skoletillatelse ligger under
Revisjoner av Mikroflyklubber, i dokumentet 
"Veiledning for klubben".

PDF er Portable Document Format, et ikke-redigerbart dokument som leses med Acrobat.

Installer  ACROBAT     READER hvis du ikke kan åpne disse filene.