NLF / Motorfly / Nyheter

Motor- og sportsflyseksjonen inviterer klubbene til GA konferanse, workshops og sosialt samvær i helgen 17. - 19. november på Gardermoen.

NLF

Norges Luftsportforbund (NLF) driver en kombinert luftdyktighetsorganisasjon (CAO) som bistår medlemsklubber og andre flyeiere i arbeidet med å styre og etterprøve luftdyktigheten av seilfly og motorfly. NLFs flytekniske fagsjef går av med pensjon i løpet av første halvår 2024, og forbundet søker hans etterfølger.

NLF vil om kort tid kunne ta imot søknader til instruktørstøtte. Vi har gjort noen endringer i ordningen som vi håper vil føre til at den blir mer treffsikker og at alle får gjennomført utdanningen.

Det har vært noe usikkehet knyttet til fremtiden for NLF CAO. Nå jobber NLF for en videreføring av tjenesten.

Det er nesten julaften, nyttårsaften, 17. mai og bursdag på én gang. Vi legger nå ut påmeldingen til Luftsportsuka 2023, 22. - 25. juni på Starmoen.  Nytt av året er at vi benytter oss av påmeldingssystemet iSonen, slik at du må logge deg på med Idrettens ID. 

NLF

Alle eiere av fly som er tilknyttet NLF CAO og andre personer som er tilknyttet virksomheten som AR Staff eller andre roller har fått tilsendt en e-post med invitasjon til et åpent møte på Teams.

Sports- og motorflygere ønskes velkommen til treningssamling og norgesmesterskap på Starmoen 25. - 28. mai. Dette er en fantastisk mulighet til å utvikle nyttige ferdigheter og bli mer kjent med flyet sitt. 

Mange allmennflygere er interessert i å fly både motorfly og sportsfly/mikrofly. Men hvilke regler gjelder for godskriving av flytiden?