NLF / Motorfly / Motorflyseksjonens styre 2021-2023
Einar Bjørnebekk

Motorflyseksjonens styre 2021-2023

 

       
  Bjørn Egenberg Seksjonsleder E-post
  Linda Christine Lilleng Nestleder E-post
  Bjørn Skogøy Styremedlem E-post
  Hedvig Langehaug Styremedlem E-post
  Ingrid Elisabeth Sørensen Styremedlem E-post
  Stig Arve Haugen Styremedlem E-post
  Kevin Halvorsen Styremedlem E-post