NLF / Motorfly / Lovforslaget om nye instrumentrettigheter er ute!
George Lundberg

Lovforslaget om nye instrumentrettigheter er ute!

NPA 2011-16 ble publisert 21.09.2011. Dette er spennende nytt for alle allmennflygere som vurderer å ta ut en rettighet for instrumentflyging. I EASA er det nedsatt en arbeidsgruppe med betegnelsen FCL.008 som jobber med å utarbeide nye instrumentrettigheter for allmennflygere og det er denne gruppen som har publisert det første utkastet til nye lover. Dette gjelder både instrumentflyging med motor- og seilfly. Lovforslaget er ute på høring og alle klubber og enkeltpersoner kan sende inn høringssvar til EASA via deres hjemmeside http://easa.europa.eu/home.php EASA har et eget verktøy -CRT ("Comment Response Tool") som benyttes til formålet. NLF Motorflyseksjonen oppfordrer alle til å lese lovforslaget og sende inn begrunnede og positive kommentarer. Husk at svaret ditt må begrunnes for å bli tatt hensyn til.

Lovforslaget NPA 2011-16 finner du sammen med alle NPAer her, som PDF nederst i denne artikkelen eller på følgende lenke: http://easa.europa.eu/rulemaking/notices-of-proposed-amendment-NPA.php

NPA: Notice of Proposed Ammendment (Lovforslag)
CRT: Comment Response Tool (Verktøy på hjemmesiden til EASA for å sende inn høringssvar)
FCL.008: Betegnelsen på arbeidsgruppen som jobber med nye instrumentrettigheter for allmennflygere.