NLF / Motorfly / Kontakt oss
George Lundberg

Kontakt oss

Sekretariatet

Postadresse/Besøksadresse
Motorflyseksjonen/NLF
Møllergata 39
0179 OSLO 

Telefon 23 01 04 50
E-mail: post@nlf.no

--------------------------------------------------------------------------------
Fagkontakt motorfly

Ola Tau Hatlestad
Telefon : +47 980 45 023
 
E-post:  oh@nlf.no
--------------------------------------------------------------------------------
Fullstendig kontaktliste NLF
--------------------------------------------------------------------------------
Styret i Motorflyseksjonen
--------------------------------------------------------------------------------
Komiteer og utvalg:
Sikkerhetsutvalget
Akrokutvalget
Konkurranseutvalget
Ski- og sjøflyutvalget
--------------------------------------------------------------------------------