NLF / Motorfly / Frequently Asked Questions
George Lundberg

Frequently Asked Questions

 

Akroflyger -Hvordan bli akro flyger?

Akroflyging er en utsjekk som man kan ta etter at fullført PPL utdannelse. Det tar 10 timer flyging og en teoriprøve. Flere av klubbene tilsluttet NLF tilbyr Akroutsjekk.

FAI -Hva er FAI?

FAI er en forkortelse for Federation Aeronautique International. Det vil si den internasjonale federasjonen for luftsport. NLF er medlem av FAI og har hatt representanter i styret. Siste norske representant i FAIs styre var Otto Lagarhus. Lenke til FAI her www.fai.org

FAI -Hva er FAI Sportslisens?

 

Dette er en lisens som utstedes av NLF for deltagelse i internasjonale konkurranser. 

Foreign or visiting pilots to Norway

Please find a link to an information page in the main menu for Motorfly or follow this link.

Kontrakt for leie/utleie av fly?

NLF har ikke noe forslag til slike kontrakter. Noe av det mest vesentlige som må inkluderes i en slik kontrakt er hvem som har ansvaret for teknisk vedlikehold og hvem som dekker kostnaden dersom det oppstår uventede utgifter. Dersom man leier ut til en klubb er klubbens tekniske leder formelt ansvarlig for at flyet er i teknisk stand.

Politiattest -et krav for flyinstruktører?

Hvor lenge varer politiattesten?

Ja, Idrettslag som er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver (..) overfor mindreårige (under 18 år).

En person som ble sjekket da hun ble ansatt/påtok seg oppdraget kan i utgangspunktet ikke sjekkes på nytt selv om hun i lengre tid fremover fortsetter å utføre tilsvarende oppgaver for idrettslaget. NIF mener at en person som settes til en annen oppgave i idrettslaget som også innebærer et tillits-/ansvarsforhold overfor mindreårige/ utviklingshemmede, bør avkreves ny attest. Se også denne lenken til NIF for mer informasjon.