NLF / Motorfly / Forenklet instrumentflygerettighet -høringsdokument nr 2 er ute
George Lundberg

Forenklet instrumentflygerettighet -høringsdokument nr 2 er ute

EASA har jobbet med å forenkle utdannelsen til instrumentflyging. Første utkast til dette regelverket har allerede vært på høring. Dette dokumentet er en sammenstilling av hvilke høringssvar som EASA har tatt hensyn til etter første høringsrunde. Dokumentet sammenstiller hvilke endringer som foreslås i det forenklede regelverket for instrumentflyging. Dette dokumentet er også åpent for alle til å komme med kommentarer. Dokumentet heter:CRD of NPA-2011-16 "Qualifications for flying in Instrument Meteorological Conditions " og er vedlagt nederst i artikkelen eller fra følgende lenke: http://hub.easa.europa.eu/crt/docs/viewcrdpdf/id_135

NLF motorflyseksjonen anbefaler alle å lese dokumentet og svare på høringen. Dette er andre og siste mulighet til å kommentere regelverket før det går inn i fasen hvor vi ikke lenger kan påvirke prosessen. EASA meddeler at det er minst like viktig at det kommer positive kommentarer som negative, ettersom det er de kommentarene som når EASA som tas hensyn til i det videre arbeidet. Kommentarer må gis via EASA sitt kommentarverktøy på internett. Du finner det her: http://hub.easa.europa.eu/crt/

Dokumentet er ganske stort. Det oppsummerer endringene siden forrige regelverksutkast (NPA). Videre anbefaler vi at man leser "executive summary" (side 4-13) og det reviderte utkastet til nytt regelverk for motorflygere FCL.825 En-route Instrument Rating EIR (side 782-784) og for seilflygere FCL.830 Sailplane Cloud Flying Rating (side 785). Det er også hensiktsmessig å lese side 789-792 Appendix 6 - Modular training courses for IR - Section 2. Bruk resten av dokumentet som et oppslagsverk.

NLF mener dette regelverket er veldig positivt for GA. Det legger opp til en trinnvis kompetanseheving og er både fornuftig for flysikkerhet og pedagogisk riktig. Det åpner for vesentlig bedre utnyttelse av småflyflåten i klubber både for skoling og turflyging. Småflygere med denne rettigheten vil kunne gjennomføre flere flyginger og virkelig utnytte de fantastiske mulighetene det er å reise med småfly på en enda tryggere måte.

Det er dessverre umulig for NLF å si noe om når dette regelverket vil være tilgjengelig ved norske flyskoler (Approved Training Organisations/ATO) på det nåværende tidspunkt. Vi vil uansett jobbe for at det blir tilgjengelig så snart som mulig.

Les mer om innholdet i regelverket i Flynytt: http://www.flynytt.no/nyheter_reader/items/nye-instrumentrettigheter-enda-mer-tilgjengelig.html

Ikke glem å sende inn dine kommentarer til regelverket!

VedleggStørrelse
PDF icon ifr_crd_2011-161.pdf6.74 MB