NLF / Modellfly / Utviklingsplan og handlingsplan
Jon Gunnar Wold

Utviklingsplan og handlingsplan

Modellflyseksjonens utviklingsplan (tidligere kalt langtidsplan) som vedtatt på Seksjonsmøtet 2019 kan lastes ned her. Seksjonenes utviklingsplaner er vedlegg til NLFs sentrale utviklings- og handlingsplan, og inneholder spesifikke planer for Seksjonen.  Utviklingsplanen revideres av det sittende styret, og godkjennes av seksjonsmøtet.