NLF / Modellfly / Nyheter

Det er nesten julaften, nyttårsaften, 17. mai og bursdag på én gang. Vi legger nå ut påmeldingen til Luftsportsuka 2023, 22. - 25. juni på Starmoen.  Nytt av året er at vi benytter oss av påmeldingssystemet iSonen, slik at du må logge deg på med Idrettens ID. 

Det er for tiden stor skogbrannfare på store deler av Østlandet og i Agder.  Vi minner om bestemmelsen i Modellflyhåndbokas punkt 3.1.3 om valg av flysted. Bestemmelsen sier at i slike perioder bør du vurdere å la være å fly modeller som ved en eventuell krasj kan forårsake skogbrann.

En modellflyger ble skadet da han ble truffet i hodet av et modellseilfly som tok av under slep. Han fikk alvorlige skader som måtte behandles på sykehus. Modellflystyret og fagutvalget anbefaler to strakstiltak som følge av denne ulykken.

  • Her finner du en forklaring på en regelendring i F5J-klassen og hvordan det implementeres i Norg

Hold av datoen! (påmelding kommer...)

NLF

Pål Lindén Anthonisen i Modellflyseksjonen ble hedret på Luftsportstinget for sin mangeårige innsats

Over 20 klubber var representert på årets Seksjonsmøte. Møtet avholdes annethvert år, og her vedtas seksjonens planverk, budsjetter, og det velges et styre som skal lede seksjonen mellom møtene. Espen Bakke ble gjenvalgt som styreleder.

NLF jobber sammen med Luftfartstilsynet om å etablere en masseregistreringsløsning, men inntil det eventuelt er på plass så må alle som skal fly være registrert på flydrone.no. Registrering koster 220 kr som betales til Luftfartstilsynet, og registrering og betaling må gjentas hvert år.

Fuel til modellfly kan fra og med 6. mars 2023 maksimalt inneholde maksimalt 16 % nitrometan. DSB skriver at fuel du allerede har må brukes opp innen 6. juni 2023 dersom den inneholder mer.