NLF / Modellfly / Meld inn klubb
Jon Gunnar Wold

Meld inn klubb

Hvordan melde inn din klubb -og bli et idrettslag

- Idrettslag? Ja men, vi driver jo modellflyklubb!
La deg ikke forvirre. Etter at Modellflyseksjonen kom inn i Norges Luftsportforbund er vi idrettslag på linje med fotballag og friidrettslag. Det lønner seg å være med i NLF - medlemmene i klubben får vår kollektive ansvarsforsikring og medlemsbladet MI, og både klubben og medlemmene kan nyte godt av vår medlemsservice. NLF ordner alt, fra kontingentinnkreving, lisensutstedelse og medlemslister.

Slik går du frem:

Her finner du informasjon om hvordan du melder inn klubben som et idrettslag i din lokale idrettskrets: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stiftelse-og-opptak-av-idrettslag/
Du må lese nøye gjennom denne veilederen og følge instruksene. De ferdige dokumentene sendes til din idrettskrets. Når idrettskretsen godtar opptak av deres idrettslag, blir dere automatisk medlem i NLF.

Det som dere må gjøre er å avholde et stiftelsesmøte, hvor dere vedtar å søke opptak i NIF, vedta navn, kontingenter og lov.

  •  Stiftelsesmøte: Det skal føres protokoll fra stiftelsesmøtet, og den skal oversendes idrettskretsen sammen med medlemsliste. Medlemslisten skal være komplett, og inneholde fullt navn, adresse og fødselsdato for samtlige medlemmer. Dere må oppgi hvem som skal være  leder, nestleder, styremedlem, varamedlem, valgkomite, revisor og kasserer.
  • Stiftelsesmøtet skal fastsette kontingent.  Det kan vedtas "flat" kontingent som er lik for alle medlemmer, men vi anbefaler differensierte kontingenter for ulike medlemskategorier, hvor barn- og ungdomskontingent er lavere. De tilgjengelige medlemskategoriene finner du her. 
  • Stiftelsesmøtet skal vedta et navn. Iht. NIFs navneforskrift er godtatte navn er <kommune><aktivitet><klubb eller forening>, dvs. at iflg. reglene vil sannsynligvis ikke "Rotor helikopterklubb" eller "Hedmark RC klubb" godkjennes, men at "Vestby Modellflyklubb" aksepteres.
  • Stiftelsesmøtet skal vedta en lov som er lik NIF lovnorm for idrettslag. Det eneste som skal forandres i Lovnorm-malen er at dere endrer fra "idrettslaget" til klubbens navn, velger hvilken måned årsmøte skal avholdes, og det antallet styremedlemmer dere ønsker. Alt annet skal være likt, ellers vil ikke klubben bli opptatt i idrettskretsen. Evt. endringer eller tillegg i loven må vedtas på et senere tidspunkt, og klubben må søke dispensasjon eller tillatelse fra idrettskretsen for å få lovendringer godkjent. Dette gjelder også kravet om kvinneandel i styret. Har dere ikke kvinnelige valgbare medlemmer som er villige til å påta seg verv, skal den innsendte loven etterfølges av dispensasjonssøknad fra kravet om kvinneandel. Det gjøres ved at man i e-posten hvor loven sendes inn skriver "Grunnet ingen valgbare kvinnelige medlemmer på nåværende tidspunkt søker klubben dispensasjon fra kravet om kvinneandel i styret".

Hvis du trenger hjelp eller råd underveis, kontakt NLF på e-post: post@nlf.no