NLF / Modellfly / Kompetansebevis modellfly
Jon Gunnar Wold

Kompetansebevis modellfly

For å fornye flygebevis og modellflykompetanser fyller du ut skjemaet nedenfor og returnerer til oss (fortrinnsvis pr. e-post).
Merk at for instruktør klasse I1 (høyeste nivå for modellflyinstruktører) og displaybevis kreves det kontrollsignatur av klubbleder eller en person i klubbens styre. Øvrige ferdighetsbevis kan medlemmet fornye selv.

NB: Ved utstedelse/fornyelse av FAI Sportlisens må du kunne dokumentere at du har gjennomført e-læringskurset Ren utøver.

For klubber: Slik ser du hvilke medlemmer som har kompetansebevis