NLF / Modellfly / Ikke droneforbud - Samferdselsministeren oppfordrer til styrket kommunikasjon
Jon Gunnar Wold

Ikke droneforbud - Samferdselsministeren oppfordrer til styrket kommunikasjon

Oppdatert 7. november 2022: 

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier i en pressemelding at det ikke blir droneforbud i Norge: 

– Det finnes allerede på plass flere restriksjoner som begrenser adgangen til hvor man kan fly drone. Det er ikke per i dag nødvendig å komme med nye begrensinger. Myndighetene vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere restriksjonsområder. I tillegg kan politiet innføre umiddelbare forbudssoner dersom det vurderes som nødvendig, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i pressemeldingen.

Samferdselsdepartementet mener at det er behov for styrket kommunikasjon til dem som opererer droner om allerede eksisterende restriksjoner.


Den 21. oktober sendte NLF brev til Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet vedrørende begrensninger for fritidsflyvning:

NLF erfarte gjennom media at Samferdselsdepartementet ba Luftfartstilsynet om å vurdere ulike former for forbud mot droneflyging. Justisminister Emilie Enger Mehl uttalte til VG 
20. oktober 2022 at det er «viktig at vi vurderer midlertidige eller varige begrensninger for fritidsflyvning». 

Avhengig av hvilke tiltak Luftfartstilsynet ville ha foreslått, ville NLFs 3 500 medlemmer som flyr modellfly og droner over hele landet sannsynligvis bli berørt. 

NLF mener at alle tiltak som berører luftrommet som allmenn ferdselsåre må bygge på minste inngreps prinsipp. Videre viser vi i brevet til at nyhetssakene i media i stor grad dreier seg om droneflyging på eller nær steder som allerede omfattes av flyforbud eller restriksjoner, og at ytterligere begrensninger kun vil være til ulempe for de som flyr lovlig. 

Brevet som du kan lese her er sendt fra NLF til Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet 21. oktober.