NLF / Modellfly / Forsikring fra 1. januar 2022
Espen G. Bakke

Forsikring fra 1. januar 2022

NLF, modellflyseksjonen har forsikringsavtale med HDI.

Inntil videre,vil forsikringen ikke omfatte

  • Frivillig trygghetsavtale (transport/lagring/bakkekasko) 600 - maks. verdi kr 50.000
  • Frivillig trygghetsavtale (transport/lagring/bakkekasko) 1200 - maks. verdi kr. 100.000

Nedenfor finner du forsikringsavtalen.Hvis du som er modellflymedlem i NLF skal registrere deg på Luftfartstilsynets portal flydrone.no må du oppgi polisenummer GA1592322 og navn på forsikringsselskap er HDI Global Specialty SE Sverige


Bilaga 3. till Försäkringsförmedlingsavtal 2018-2022

Tilläggsavtal enligt ovan mellan Norges Luftsportforbund, Møllergata 39, 0179 Oslo, Norge (benämns hädanefter som NLF) och HDI Global Specialty SE, Box 22085, SE-104 22 Stockholm, Sverige (benämns hädanefter som HDI)

Avtalet omfattar ansvarsförsäkring för modellflygplan och UAS.

Förutsättningar

NLF ansvarar för att förmedling, administration, information och inkassering av premier gentemot de enskilda medlemmarna.

HDI ansvarar för all skadebesiktning, skadereglering och skadeutbetalning.

Försäkringstagare:             NLF som representant för enskilda medlemmar.

Försäkrad verksamhet:           Obligatorisk kollektiv ansvarsförsäkring för modellflyg och UAS kategori Open A1, A2 och A3.

Försäkrade medlemmar:    -     Medlemmar av NLF/Modellflysektionen där flygningens syfte är  rekreation, utbildning, sport eller tävling.

  • Elev som flyger under kontroll av godkänd instruktör.
  • Tillfälliga medlemmar i förbindelse med tävlingar i regi av NLF.
  • Det är förutsatt att medlemmar som flyger UAS kategori Open A1, A2 och A3 uppfyller de förekommande krav som utställs av Luftfartstillsynet.

 

Geografiskt område: Europa, men utvidgas till att gälla i hela världen för medlemmar som deltar i träning och tävling i regi av FAI.

 

Villkor:  Allmänna Flygförsäkringsvillkor HDIGA:01 Januari 2019, med följande ändringar: Kapitel 3 och 5 utgår.

 

1. Omfattning
ANSVARSFÖRSÄKRINGAR, Tredjeparts ansvarsförsäkring som överenstämmer med Norsk Lov om Luftfart som refererar til EU-parlamentets förordning nr. EC 785/2004.

 

1.1. Avtalet omfattar:

  1. Flygansvarsförsäkring mot tredje part.
  2. Klubbansvar och eventansvar enligt skadeståndslagen vid tävlingsarrangemang.

1.2. Tredjemansansvar:                               

Försäkringsbelopp:   

  1. SDR 750 000 per flygplan/medlem max. MTOW 150 Kg. per skadetillfälle.
  1. NOK 10 000 000 per skadetillfälle

 

1.3. Självrisk (egenandel) för 1.1. b) och tillfälliga medlemmar: NOK 5.000 per skadetillfälle.

 

1.4. Premie för kollektiv ansvarsforsikring er inkludert i medlemskapet i NLF, modellflyseksjonen 

                        Tillägg:
                        Storflygsmodell över 75 Kg, NOK 100 per medlem.
                        UAS/RPAS Kategori Open A2, NOK 1 075 per pilot.

 

Skador
Skador anmäls snarast till Nicklas Svensson. Under kontorstid per telefon +46 8 617 54 59 eller maila till aviationclaims@hdi-specialty.com. Övrig tid till Nicklas Svensson +46 70 578 44 02.