NLF / Modellfly / Fagmøter modellfly
Jon Gunnar Wold

Fagmøter modellfly

  • Fagmøtet 2019 - avholdt på Clarion Hotel Air, Sola, lørdag 6. april 2019
  • Fagmøtet 2017 - avholdt på Clarion Hotel Gardermoen, lørdag 1. april 2017