NLF / Mikrofly / Teknisk perm & bensin
Roger Holm

Teknisk perm & bensin

Skilleark og skjemaer til teknisk perm for mikrofly.

Brukes for å lage teknisk perm, som er pålagt alle mikrolette luftfartøy.

Klikk her for å laste ned skilleark til "Teknisk perm for mikrofly”. Dette er et supplement til mikroflyets tekniske loggbok, hvor teknisk status klart skal fremgå. Alle manualer, underlag mv. på mikroflyet skal oppbevares i ”Teknisk perm for mikrofly”, som kan være fordelt på flere fysiske permer.

Tillegg:
Veieskjema - maler i Excel format: Halehjul - Halehjul Tandem - Nesehjul - (WT-9 mal) - Nesehjul Tandem

Instruks for håndtering av bensin. Dette er en fil som kan redigeres, og tilpasses hver klubb.

Veiledning for "Refusjon av veibruksavgift for bensin brukt på fly" (versjon juni 2017)

Avtale mellom NLF og Tollvesenet om typiske forbrukstall for mikrofly (2004).