NLF / Mikrofly / Revisjon av mikroflyklubber
Roger Holm

Revisjon av mikroflyklubber

For 2019 benyttes tre revisjonsdokumenter, som ligger som vedlegg til MFHB kapittel 01, pkt 1.2:

Vedlegg 1.1 Veiledning for klubben
Denne inneholder søknadsskjema om 1 års skoletillatelse.

Vedlegg 1.2 Skjema for årlig revisjon av mikroflyklubber
Sendes inn til NLF/Mikroflyseksjonen (i ulike år '19, '21, '23 sv).

Vedlegg 1.3 Veiledning for Teknisk besiktningsmann (2019)