NLF / Mikrofly / Mikroflyhåndboken
Roger Holm

Mikroflyhåndboken

Sikkerhetssystem for Mikroflyseksjonen

Alt på denne siden er en del av sikkerhetssystemet - "Et komplett luftfartssystem for mikrofly".

Du kan laste ned Mikroflyhåndboken (MFHB) på rundt 100 sider, skrive den ut og sette den rett inn i en perm. 

Dette PDF formatet er søkbart, og ved å bruke "Ctrl-Shift-F" åpnes et søkevindu der du kan søke opp bestemte nøkkelord i teksten. Da finner en fort fram til det en leter etter. Man kan også markere tekst og kopiere denne over på "Word" eller "Notepad" ved behov. 


Mikroflyhåndboken utgave 7 (20. juli 2017)

Lenkeliste til forskrifter og publikasjoner

Vedlegg til kapittel 3 Operative bestemmelser

Vedlegg 3.1 til 3.7 (Juni 2017)

Vedlegg til kapittel 4 Utdanning

Vedlegg 4.1 til 4.8 (JAN19)
Vedlegg 4.9 Slepeutsjekk-øvelser fra Seilflyhåndboken (JAN19)
Pensumliste for teorifagene (Februar 2018)
Skoledokumenter (Det som er merket med * er inkludert i Sikkerhetssystemet)
PFLY autorisasjon (andre prøveordning i 2019)

Briefing Guide for mikroflygere Vedlegg 4.3 - A5 versjon for å ha ombord.

Vedlegg til kapittel 5 Tekniske bestemmelser

Vedlegg 5.1 Norske krav til luftdyktighet for mikrofly.doc (DES2010)
Vedlegg 5.2 Vektkontroll_mikrolett_materiell.pdf (OKT2014)
Vedlegg 5.3 Importtillatelse_mikrolett_materiell.pdf (DES2019)
Vedlegg 5.4 Skilter_og_merking_cockpit.pdf (DES2010)
Vedlegg 5.5 Minimum_instrumentering_mikrolett_materiell.pdf (DES2010)

Vedlegg tilkapittel 6 Flytrygging

Vedlegg 6.1 Mal for havarirapport ICAO ANNEX 13 (Mars 2016)
Vedlegg 6.2 Handlingsinstruks ved ulykker   (Februar 2017)

Gyldige tillegg til Mikroflyhåndboken etter sist utgivelse (Februar 2019)

Foreslåtte "Kommende oppdateringer av Sikkerhetssystemet" (Februar 2019)

Overgangsbestemmelser til kapittel 5 (vil gjelde etter at nytt sikkerhetssystem utgave 1 utgis).

 


Interne og eksterne prosedyrer (publisert til utgave 7 av Mikroflyhåndboken)

Mal for rapporter fra utvalg til hvert styremøte (JAN20)
 

Tidligere revisjoner av sikkerhetssystemet:

Revisjon 6.3  (13.05.16)
Revisjon 6.2  (31.08.12)
Revisjon 6.1  (15.01.10)
 

Installér  ACROBAT READER hvis du ikke kan åpne disse filene.