NLF / Info / NLFs guide for PR og informasjon ved arrangementer

NLFs guide for PR og informasjon ved arrangementer

For å hjelpe arrangører i å skape en positiv oppmerksomhet før, under og etter arrangementet, er denne guiden utarbeidet av forbundsstyret i NLF.