NLF / Medlemsservice

Medlemsservice

  • Dine medlemsdata, lisenser, flygebevis og forsikringer er flyttet Min idrett.

  • Klubbarkivarer har fått tilgang som Medlemsansvarlig, og kan  administrere klubbens data i Klubbadmin.

Min idrett på nett:

  • Min Idrett er din personlige medlemsside. 
  • Medlemskort finner du på "Min Side" under fanen "Medlemskap"
  • Kontingent- og eventuelt forsikringsfakturaer finner du under "Betaling" - Litt hjelp finner du HER
  • Kompetansebevis eller fallskjermlisenser finner du som en pdf fil under "Kurs" - Klikk på "Oppnådd kompetanse".
  • De som tidligere hadde "klubbarkivar"-tilgang er nå "Medlemsansvarlig" i Klubbadmin, og kan administrere klubbens medlemmer

Her finner du svar på vanlige spørsmål vedr. Min idrett og Klubbadmin

Endre klubb/medlemskap og betaling
Alt dette gjør du selv i Min idrett. Hvis du endrer klubb vil du motta ny faktura fra oss i løpet av kort tid, normalt ved slutten av første arbeidsdag etter endring.
IKKE BETAL den opprinnelige fakturaen dersom du har gjort endringer i dine medlemskap.
Det er ikke mulig å delbetale faktura.

Her har NLF laget en liten guide til Min Idrett som klikkbart slide show for nettleser og som en film
A small guide to Min Idrett in English (Clickable slideshow for browser)

Brukerveiledning fra NIF IT for Min idrett finner du her: https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning

Alle henvendelser vedrørende brukerstøtte og support på Min idrett og Klubbadmin må sendes til:
NIF IT Support
E-post: support@idrettsforbundet.no
Telefon: 21029090
Man-tor: 08:00-19:00
Fre: 08:00-15:30

Henvendelse vedrørende kontingentfaktura, forsikringsfaktura eller kompetansebevis sendes til:

Medlemsservice

Fornyelse av flygebevis

Fornyelse av flygebevis gjøres elektronisk eller du må fylle ut skjema for fornyelse og sende til medlemsservice pr. post eller e-post. Her finner du de ulike skjemaene for de flygebevis NLF utsteder:

(Når flytting av medlemsdata er ferdig vil medlemmer kunne fornye selv i Min idrett)

Enkelte funksjoner må i en overgangsperiode gjøres i det gamle medlemssystemet:

Norges Luftsportforbund fører et sentralt medlemsregister for alle tilsluttede klubber, samt utsteder lisenser til utøvere. På vegne av myndighetene fører NLF register over alle norske mikrofly. Alle registrene er samlet i et sentralt medlems-, lisens- og fartøyregister kalt MeLWin (Medlems og Lisenssystem for Windows).  Fra denne siden har du direkte tilgang til registrene i MeLWin.

Nye medlemmer kan melde seg inn ved å trykke på Bli medlem og der legge inn personlige data og velge klubb. Informasjon om medlemskategorier og generelt om kontingenter finner du her! Er du alt medlem i en klubb tilsluttet NLF og ønsker å melde deg inn i ytterligere en annen klubb, må du sende e-post til medlemsservice melwin@nlf.no med opplysning om hvilken klubb du ønsker medlemskap i.

Eksisterende medlemmer kan administere sitt eget medlemskap og de opplysninger som er registrert på seg som medlem ved å trykke på Medlemsdata. Her kan man også skrive ut medlemsbevis og lisensbevis. Medlemsnummer og personlig nøkkel finner du på medlemskortet for inneværende år. Merk at den personlige nøkkelen endres hvert år ved årsskiftet. Les mer om medlemsdata.

Under Mikroflyregister finner du opplysninger om alle mikrofly registret i  NLFs mikroflyregister. De øvrige lenkene er beregnet for personell i klubbene med spesielle oppgaver.