NLF / Info / Kongepokalen

Kongepokalen

Fra 2009 har Norges Luftsportforbund hvert år fått disponere to kongepokaler. Norges Idrettsforbund har bestemt nye overordnede retningslinjer for kongepokaler i fremtiden, men det er lite realistisk at dette kommer på plass før sommeren 2022. Vi legger til grunn at forbundet også for 2022 tildeles to pokaler. Luftsportstyret har på sitt møte 1. november 2021 bestemt at HPS-seksjonen og motorflyseksjonen har prioritet på pokalene. Innen 25. november skal seksjonene rapportere om hvilke mesterskap pokal settes opp i. Det skal rapporteres sted, tid og i hvilken gren/klasse det skal konkurreres i. 

På Luftsportstyrets første møte i 2022 vil det bli oppnevnt to kongepokaljuryer, én for hver av pokalene. Hver jury vil bestå av fire personer. Dersom juryen må sammenkalles for å kåre vinner av kongepokal og det oppnås stemmelikhet vil juryleders stemme være avgjørende. Pokalene i 2021 ble vunnet og tildelt uten at noen av juryene måtte samles.  

H.M.Kongen har bestemt at de kongepokalene som årlig diponeres av Norges Idrettsforbund skal fordeles av Idrettsstyret til idretter som er organisert av NIF. NIFs regler for utdeling av H. M. Kongens pokal er vedlagt (se lengst ned på denne siden).

Norges Luftsportforbund har siden 1974 fått tildelt en kongepokal som kunne settes opp i ett av forbundets Norgesmesterskap. De første årene ble pokalen satt opp hvert annet år i ett NM innen fallskjerm og det neste året innen seilflyging. Etter at hanggliding ble tatt opp i forbundet gikk pokalen på omgang innen de tre idrettene. I 2000 ble motorflyging, mikroflyging, modellflyging og ballong tatt opp i NLF. Med fortsatt bare én kongepokal ble det oppnevnt en egen Kongepokalkomite som, i henhold til egne retningslinjer, vurderte resultatene fra alle NM og utpeke hvilken norgesmester det året som var den mest verdige vinner av kongepokalen.

I 2009 fikk NLF for først gang to kongepokaler til disposisjon. På høsten 2015 fant forbundsstyret det nødvendig å gjøre noen endringer i NLFs bestemmelser om kongepokal. Etter evaluering av det nye regelverket som ble benyttet i 2016-sesongen valgte forbundsstyret å gjøre noen ytterligere endringer med virkning fra og med sesongen 2017. Norges Idrettsforbund har godkjent Norges Luftsportforbunds regelverk for kongepokal gjeldende fra og med 2017-sesongen. Den mest vesentlige endringen fra og med 2017 er at det oppnevnes en jury tilhørende hver av de to pokalene (pokal A og pokal B). Dersom ikke det norgesmesterskap som er det forhånsoppnevnte og godkjente mesterskap skulle kvalifisere for utdeling av kongepokal er det juryen som skal kåre den beste norgesmester-prestasjonen innenfor grenene som er tilknyttet hver enkelt pokal.

I opplistingen nedenfor står i parentes hvilken seksjon som i det enkelte år (2021 - 2023) har det primære norgesmesterskap hvor det skal konkurreres om kongepokal:  

a) Seilfly (2021), Motorfly (2022), Modellfly (2023)

b) Sportsfly (2021), Hang-, para- og speedglider (2022), Fallskjerm (2023)

Pokalene skal gå på omgang mellom idrettene etter forbundsstyrets bestemmelser.

 

Vinnere av H.M.Kongens pokal:

1974 Egil Cato Hansen Oslo Fallskjermklubb
1975 Einar Rønnestad Sandefjord Flyklubb (seilfly)
1976 Svein Johansen Bodø Fallskjermklubb
1977 Einar Rønnestad Sandefjord Flyklubb (seilfly)
1978 Roar Frøiland Stavanger Fallskjermklubb
1979 Tor Johannessen Oslo Flyklubb (seilfly)
1980 Bent Laursen, Karl Arneberg, Pål Bergan og Trond Augestad RW Club Nimbus - RW-4 lag
1981 Ikke utdelt NM i seilfly utsatt
1982 Jørn Lothe Oslo Hanggliderklubb
1983 Roar Frøiland Stavanger Fallskjermklubb
1984 Svein Erik Kristiansen Drammen Flyklubb (seilfly)
1985 Werner Johannessen Oslo Hanggliderklubb
1986 Jan Hole Stavanger Fallskjermklubb
1987 Birger W. Bulukin Oslo Flyklubb (seilfly)
1988 Ulf Nicolaisen Meløy Hanggliderklubb
1989 Pål Bergan, Ivar Skjærvø, Kristian Risberg og Audun Wik RW-91 Landslaget i fallskjerm
1990 Svein Erik Kristiansen Drammen Flyklubb (seilfly)
1991 Jens Krotseng Kongsberg Hanggliderklubb
1992 Tore Johansen Hærens Jegerskoles Fallskjermklubb
1993 Svein Erik Kristiansen Drammen Flyklubb (seilfly)
1994 Per Soldal Oslo Hang- og paragliderklubb
1995 Steinar Dromnes, Pål Kolbenstvedt, Esben Evensen og Ken Martin Hansen Krigsskolens Fallskjermklubbs lag
1996 Erlend Sørbye Drammen flyklubb (seilfly)
1997 Jens Krotseng Kongsberg Hanggliderklubb
1998 Lise Aune, Torstein Valen, Pål Kolbenstvedt, Carl-Erik Tuv og John A. Johnsen (video) Asker og Bærum Fallskjermklubbs
FS-4 lag.
1999 Jo Inge Bjørø Os Aero Klubb (seilfly)
2000 Ikke utdelt NM i paragliding avlyst
2001 Lise Aune, Torstein Valen, Pål Kolbenstvedt, Carl-Erik Tuv og John A. Johnsen (video) Fallskjermlandslaget FS-4
2002 Espen Torp Forus RC Klubb (modellfly)
2003 "Jentelaget"; Ine T. Mørk, Ditta Valsdottir, Trude Sviggum og Kristin Opøien Oslo Fallskjermklubb
2004 "DeLand Norgies"; Lise Aune, Pål Kolbenstvedt, Carl-Erik Tuv, Torstein Valen og Dag Einar Hernes (video) Oslo Fallskjermklubb
2005 Nils Åge Henden Jetta Luftsportsklubb (HG)
2006 Jo Grini Valdres Flyklubb (modellfly)
2007 "Arcteryx", Ole Petter Hjelle, Ditta Valsdottir, Tore Buer, Derek Henry Broughton og Mikjel Skurdal (video). Oslo Fallskjermklubb
2008 "Skywalkers", Mathias Holtz, Kristian Moxnes og Håvard Flaat. Voss Fallskjermklubb
2009 Birger W. Bulukin Gardermoen Seilflyklubb
2010 Nils Harald Hansen Aerobatic Club of Norway
2010 "42 Free Fly", Derek H. Broughton, Bent K. Onshus og Marius Sotberg

Oslo Fallskjermklubb

2011 Ola Fremming Tønsberg Modellflyklubb
2011 Ronny Helgesen Oslo Paragliderklubb
2012 "42 FF", Derek H. Broughton, Marius Sotberg og Bent Onshus Kjevik Fallskjermklubb
2013  Rolf Dale Bergen Hang- og Paragliderklubb (paraglider)
2013  Thore Thoresen Aerobatic Club of Norway 
2014 "Berserk": Marius Sotberg, Rune Antonsen, Kristian Moxnes Voss fallskjermklubb
2014 Jo Grini Valdres FK/Modell
2015 Ronny Helgesen Oslo Paragliderklubb
2016 Kurt Norevik Bergen Aeroklubb
2017 Espen Fadnes Voss Fallskjermklubb
2017 Bjørn Tore Hagen Bodø modellflyklubb
2018 Per Morten Løvsland Sandefjord Seilflyklubb
2018 Olav Opsanger Jetta Luftsportsklubb
2019 Per Høyland og Håkon Fosso Jæren mikroflyklubb
2019 Bendik Mørstad Johansen Aerobatic Club of Norway 
2020 Erik Holden Trondheim droneklubb
2020 Zion Freefly (Anna Moxnes, Andreas Mosling og Kristian Moxnes.) Voss Fallskjermklubb
2021 Per Morten Løvsland Sandefjord Seilflyklubb
2021 Kurt Norevik og Ola Tau Hatlestad Bergen Aeroklubb
2022 Kurt Norevik og Louise Norevik Bergen Aeroklubb