NLF / Info / Internasjonal tilknytning

Internasjonal tilknytning

 

Norges Luftsportforbund er tilsluttet det internasjonale luftsportforbundet Fédération Aéronautique International (FAI) og det europeiske forbundet Europe Air Sports (EAS). De enkelte idrettene (aktivitetene) er tilsluttet sine respektive europeiske forbund. NLF er videre tilsluttet den internasjonale tekniske komiteen for seilflyging Organisation Scientifique et Technique du Vol à Voile (OSTIV), representert ved Seilflyseksjonen.

 

Fédération Aéronautique International (FAI) - The World  Air Sports Federation - ble stiftet i Paris i 1905. Forbundet regulerer alle internasjonale mesterskap (verdensmesterskap, kontinentale mesterskap og World Air Games) samt godkjenner rekorder for alle de luftsports idretter som forbundet organiserer; fallskjermhopping, hanggliding, paragliding, seilflyging, modellflyging, motorflyging, mikroflyging, helkopterflyging og flyging med ballonger og luftskip. FAI godkjenner rekorder for bemannede raketter (romskip). FAI er opptatt av å tilrettelegge for en sikker utøvelse av luftsport under gode rammebetingelser. 
Forbundet ledes av et styre (Executive Board) med en president og seks medlemmer (Executive Directors) valgt FAI General Conference. FAI har sitt hovedkontor i Lausanne, Sveits.

FAI er tilsluttet:

SportAccord
(tidligere kalt General Association of International Sports Federations - GAISF)

ARISF
(Association of IOC Recognised International Sports Federations)

IWGA
(International World Games Association)

De enkelte luftsports idretter er organisert i kommisjoner som blandt annet har ansvar for å fastsette konkurranseregler og godkjenne og tildele mesterskap innenfor sitt ansvarsområde. Følgende kommisjoner er opprettet:
- FAI Ballooning Commission (CASI) for ballonger (varmluft- og gassballonger) og luftskip
- FAI General Aviation Commission (GAC) for motorfly (presisjonsflyging, rally og air racing)
- FAI Gliding Commission (IGC) for seilflyging (unntatt akroflyging)
- FAI Rotorcraft Commission (CIG) for helikopter
- FAI Parchuting Commission (IPC) for fallskjermhopping
- FAI Aeromodelling Commission (CIAM) for modellfly og modellraketter
- FAI Aerobatics Commission (CIVA) for akroflyging med motorfly og seilfly
- FAI Astronautic Records Commission (ICARE) for rekorder med raketter og romskip
- FAI Hangggliding and Paragliding Commission (CIVL) for hanggliding og paragliding
- FAI Microlight Commission (CIMA) for mikrolette fly

Til å fastsette grunnleggende felles bestemmelser for konkurranser og rekorder, gjeldende for samtlige luftsports idretter, er det opprettet en egen kommisjon:
- FAI Air Sport General Commission (CASI)

Til å ivarta arbeide innen visse fagområder er det opprettet følgende tekniske kommisjoner:
- FAI Aviation & Space Education Commission (CIEA) - utdanning og rekruttering
- FAI Amateur-Built & Experimental Commission (CIACA) - selvbygging av fly
- FAI Medio-Physiological Commission (CIMP) - medisinsk
- FAI Environmental Commission (EnvC) - miljø

- FAI Commission on Airspace and Navigation Systems (CANS) - luftrom og navigasjonssytemer

Les mer om FAI her!

 

 

Europe Air Sports
er tilsluttet FAI
som assosiert medlem

Europe Air Sports (EAS) ble stiftet i 1988 som fellesorganisasjon for de  nasjonale luftsportsforbundene i EU landene. Medlemskap ble senere åpnet for alle nasjonale forbund tilsluttet FAI i land som er medlemmer av ECAC (European Civil Aviation Conference), samt for europeiske luftsportsunioner. EAS har medlemmer i 25 europeiske nasjoner.

EAS har som formål å koordinere arbeidet opp mot europeiske myndigheter når det gjelder lover og reguleringer. Forbundet arbeider aktivt opp mot bl.a. EU-kommisjonen, EASA, ECAC, JAA og Eurocontrol.

EAS ledes av et styre valgt på EAS General Meeting. Til daglig ledes arbeidet av en generalsekretær med sete i Belgia.

 

EAS ivaretar interessene for; akrofly, modellfly, luftskip, amatørbygde fly, ballonger, motorfly, seilfly, hanggliding, paragliding, mikrofly, helikopter og fallskjermhopping. Det arbeides med reguleringssaker innen; sikkerhet, luftrom, luftdyktighet, vedlikehold, sertifikater,  miljø, forsikring, medisin, standarisering, flygeoppvisninger og radio.

Les mer om EAS her!

 

De enkelte luftsports idrettene har dannet egne europeiske unioner/forbund som alle er  tilsluttet Europe Air Sports (EAS):

European Gliding Union (EGU)
European Parachuting Union (EPU)
European Hanggliding & Paragliding Union (EHPU)
European Microlight Federation (EMF)
European Powered Flying Union (EPFU)
European Federation of Light Experimental and Vintage Aircraft (EFLEVA)
European Airshow Council
PPL/IR Europe

NLF er medlem i alle de europeiske forbundene, med unntak av Airshow Council og av PPL/IR. Navn på norske representanter til FAI og EAS og de europeiske unionene/forbundene kan du finne nederst på siden med oversikt over tillitsvalgte - her!