NLF / Info / Hederstegn

Hederstegn

Norges Luftsportforbund forestår tildeling av følgende hederstegn:

  • Norges Luftsportforbunds gullmedalje med diplom
  • Norges Luftsportforbunds sølvmedalje med diplom
  • Norges Luftsportforbunds gullnål
  • Seksjonshederstegn med diplom

Norsk Aero Klubbs gullmedalje ble første gang utdelt av den nystiftede foreningen i 1928. Sølvmedaljen ble opprettet i 1949, gullnålen i 1976 og seksjonsherderstegnet i 1994. Norsk Aero Klubb ble sammensluttet med Norges Luftsportforbund i 2003.  På Luftsportstinget 2017 ble det vedtatt å endre navnet på de hederstegn som så langt hadde båret Norsk Aero Klubbs navn til å være Norges Luftsportforbunds hederstegn. Forbundet kan innstille til en rekke diplomer og medaljer som tildeles fra det internasjonale luftsportsforbundet Federation Aeronautique Internationale (FAI). Se FAI Statutes og FAI By-Laws for statutter.

Hederstegnskomiteen

Hederstegnskomiteen har denne sammensetning: Rebecca Hansen (leder), Ola Lilloe-Olsen, Audun Thinn og Hans Christian Heer Amlie (medlemmer).

Forslag til hederstegn

Forslag til hederstegn kan fremmes av enkeltpersoner, klubbstyrer, seksjonsstyrer eller Luftsportstyret. Forslag fremmes på fastsatt skjema. En hederstegnskomite, oppnevnt av Luftsportstyret, får seg forelagt alle forslag til behandling og gir sine innstillinger i henhold til fastsatte saksbehandlingsrutiner. Luftsportstyret vedtar tildelinger.

Oversikt over tildelte hederstegn