NLF / Hps / Kontaktinformasjon hang-, para- og speedgliding
Nilsen Trond

Kontaktinformasjon hang-, para- og speedgliding

Styret og utvalg finner du på denne linken: NLF/HPS kontaktpersoner

HPS/NLF, Hang- para- og speedgliderseksjonen Norges Luftsportforbund.

Adresse / adress: Møllergata 39, 0179 Oslo
Besøksadresse / Visiting adress: Møllergata 39, Oslo
Kontaktperson / Contact: NLF sekretariat
Telefon / Phone: + 47 23 01 04 50
E-post angående medlemskap / E-mail regarding membership: melwin@nlf.no

Fagsjef / Technical officer: Trond Nilsen
Telefon / Phone: + 47 908 67 560
E-post / E-mail:  hps@nlf.no

Leder faglig ledergruppe: Trond Nilsen
Telefon / Phone: +47 908 67 560
E-post / E-mail: hps@nlf.no

Seksjonens hjemmeside: http://www.nlf.no/hgpg

Varsling av hendelser / mediakontakt: Fagsjef

 Organisasjonskart NLF/HPS