NLF / Forbund / Ukraina-angrepet: Sanksjoner relatert til luftsport og allmennflyging
Anonymous

Ukraina-angrepet: Sanksjoner relatert til luftsport og allmennflyging

Må du bli på bakken? Les mer om sanksjonene her. Illustrasjonsfoto: Jan H. Meyer

Russlands angrep på Ukraina har ledet til sanksjoner både i regi av internasjonale idrettsorganisasjoner og nasjonale myndigheter. Her er en oversikt over sanksjonstiltak som særlig kan få betydning for NLFs medlemmer og medlemsklubber, slik NLF vurderer dem.

 

1. Konkurranseforbud

FAI (Fédération aéronautique internationale) har besluttet å «suspend the members of Russia and Belarus with immediate effect and therefore removing all rights as listed in FAI Statutes 2.4.2.1».

Dette innebærer at utøvere med sportslisens utstedt av Russland eller Hviterussland ikke kan delta i luftsportskonkurranser. Dette er i utgangspunktet ikke til hinder for at russiske statsborgere med norsk sportslisens konkurrerer. (Unntak vil imidlertid gjelde for utøvere som rammes av myndighetenes sanksjoner, se nedenfor.)

Nærmere informasjon fra FAI finnes her.

 

2. Forbud mot å yte opplæring og bistand mv.

I sanksjonsforskriften er det blant annet fastsatt forbud mot «direkte eller indirekte å yte faglig bistand, formidlingstjenester eller andre tjenester knyttet til varer og teknologi» som er «tilpasset bruk i luftfarts- eller romindustrien» til fysiske eller juridiske personer i Russland eller til bruk i Russland. Forbudet er rettet mot den som yter bistand mv., og varegruppen spenner veldig bredt. Forbudet vil i prinsippet kunne ramme alle aktiviteter i NLF. Imidlertid gjelder forbudet bare for bistand mv. til personer i Russland eller til bruk i Russland.

NLF antar at russiske statsborgere som driver luftsport i Norge i NLFs regi som hovedregel ikke mottar opplæring for bruk i Russland. Dette må imidlertid klubbene vurdere individuelt i hvert enkelt tilfelle. 

 

3. Flyforbud for russiske statsborgere

I sanksjonsforskriften er det fastsatt forbud mot at russiske statsborgere lander på, tar av fra eller flyr over Norges territorium, herunder i ikke-russiskregistrert luftfartøy som de eier, leier eller kontrollerer. Motorfly, seilfly, varmluftballong og sportsfly omfattes utvilsomt av luftfartøybegrepet. Høyesteretts ankeutvalg har i kjennelse 28. oktober 2022 fastslått at også ubemannede luftfartøy, herunder droner, omfattes av sanksjonsforskriften. 

Med hensyn til hangglidere og paraglidere er det usikkert om slike innretninger er "aircraft" i sanksjonsforordningens forstand. NLF jobber med å avklare dette.