NLF / Forbund / Spillemidler til utstyr 2011
Arne Mathisen

Spillemidler til utstyr 2011

NIF åpnet 7. september for søknad om støtte til utstyr, med søknadsfrist 7. november 2011. Søknaden skal foregå via "verktøykassa" i Klubben Online. Samtlige klubber tilsluttet NLF skal ha fått tilsendt en e-post fra NIF med opplysning om link til verktøykassa og passord.  Nærmere informasjon om søknadsrutiner etc er tilgjengelig på NIFs hjemmesider.

Klubber tilsluttet Norges Luftsportforbund kan søke om støtte til sikkerhetsutstyr og utstyr for å tilrettelegge for funksjonshemmede i henhold til liste over godkjent søknadsberettiget utstyr. Det er ingen endring på listen for 2011. NLF har sendt brev til klubbene med opplysning om hva det kan søkes om (se brevet nederst på denne siden).

Norges Luftsportforbund søkte på bakgrunn av henvendelser fra medlemsklubber om godkjenning av fire nye utstyrstyper i ordningen. Ingen av disse ble godkjent, og luftsportsutstyr det kan søkes om støtte til i ordningen er det samme som i 2010.

Det var mange søknader om nye utstyrstyper i ordningen i år, og svært få av dem ble innvilget. Som begrunnelse for avslaget av NLFs søknad stod det: ”Luftsportforbundet har allerede en omfattende utstyrsliste. På bakgrunn av dette og at de i liten grad organiserer barn og unge anbefales ikke disse tiltakene.”

Følgende utstyrstyper er godkjent:

Utstyrselement:

Enhet

Klubbpakker

Vindpølse og/eller vindmåler

1

Motor/mikro/seilfly/fallskjerm: Klubbpakke med 2 enheter.

HG/PG: Klubbpakke med 4 enheter.

Elektronisk værstasjon

1

 

Nødfallskjerm (reserveskjerm)

1

HG-PG klubber: Klubbpakke med 2 enheter. (øvrige klubber 1 enhet)

Nødåpner for fallskjerm

1

 

Ryggbeskyttere HG/PG

1

Klubbpakke med 2 enheter.

Hjelmer

1

Klubbpakke med 4 enheter

Redningsvester

1

Klubbpakke med 4 enheter

Elektronisk frekvensdisplay

1

 

Sikkerhetsnett (ved modellflyging)

1

 

FLARM – Elektronisk antikollisjonssystem

1

 

Spesialoverføringer til ror og pedal for funksjonshemmede

1

 

Ramper til funksjonshemmede

1

 

Personløftere til funksjonshemmede

1

 

Hangglider tilpasset funksjonshemmede

1

 

Ballongkurv tilpasset funksjonshemmede

1