NLF / Forbund / Søk om spillemidler til utstyr 2012
Jon Gunnar Wold

Søk om spillemidler til utstyr 2012

Norges Idrettsforbund åpner opp for søknader til utstyrsordningen, ”Spillemidler til utstyr 2012” fra fredag 28. september. Søknadsfrist for klubbene er 8. november 2012. 

Norges Luftsportsforbund har søkt om å få flere utstyrstyper i ordningen. En ny utstyrstype er godkjent: 

-          Redningsbåter til landingssteder for Hang- og paragliding. 

Alle tidligere godkjente utstyrstyper for luftsport er fortsatt gyldige.

Ordningen er ellers uforandret fra i fjor, med unntak av at minste utstyrskostnad er økt fra 6.000 til 10.000 for å kunne være støtteberettiget. Mer utfyllende og komplett informasjon finnes her: http://www.idrett.no/tema/stotteordninger/Sider/Spillemidlertilutstyr.aspx

(I tillegg til at informasjon er gjort tilgjengelig på denne webside, så er tilsvarende sendt per E-post til klubber som ligger inne med E-postadresse i NLFs medlems- og lisensdatabase, MeLWin.)