NLF / Forbund / Luftsportstinget 2013 på Gardermoen
Arne Mathisen

Luftsportstinget 2013 på Gardermoen

Radisson Blu Airport Hotel ligger rett ved terminalen på Gardermoen. Foto: Øyvind Markussen, Oslo Lufthavn AS

Luftsportstinget og seksjonsmøtene vil bli avholdt på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen lørdag 6. og søndag 7. april 2013. Lørdag 6. april avholder de enkelte seksjoner sine seksjonsmøter og søndag 7. april avholdes Luftsportstinget. Noen av seksjonene vil arrangere fagmøter parallelt med tinget på søndagene. Nærmere informasjon om møtene vil bli sendt på e-post til klubben medio desember. Formell innkalling sendes ut i månedsskiftet januar – februar 2013.

På seksjonsmøtene og tinget skal det velges henholdsvis seksjonsstyrer og forbundsstyrer. Valgkomiteene er alt i gang med arbeidet og ber om at klubbene sender inn forslag til kandidater. Komiteene er ønsker seg særlig forslag på kvinner som er villig til å stille til valg til de forskjellige vervene. Klubbene vil få informasjon om frister for forslag til valg og til saken man ønsker å få behandlet på møtene.

Har dere noen som bør hedres?

Har klubbene noen de synes fortjener en hedersbevisning? Luftsportstinget er en meget passende anledning for å hedre personer som har gjort seg fortjent til en ekstra takk for innsatsen. Norges Luftsportforbund står for tildeling av NAKs hederstegn i gull, sølv eller gullnål og NLFs seksjonshederstegn. Statutter og skjema for forslag er tilgjengelig på NLFs internettsider på adresse; http://www.nlf.no/info/hederstegn Frist for å sende inn forslag til hederstegn som skal tildeles i 2013 er 7. januar 2013.