NLF / Forbund / Droneoperasjoner i HemsWX
Knut Aldrin

Droneoperasjoner i HemsWX

HemsWX er et nyttig og gratis verktøy for flygeplanlegging, utviklet av Norsk Luftambulanse. I HemsWX har du tilgang til å kunne se bilder fra utplasserte webkameraer, i tillegg til visualisering av kraftspenn, hindinger og andre farer.

HemsWX gjennom funksjonen DROPS vil også fremover kunne gi informasjon om droneoperasjoner, der både politi og andre samfunnsaktører vil registrere dette dersom de har et akutt droneflygingsoppdrag som ikke lar seg forhåndsvarsle gjennom NOTAM eller fareområde. Operasjonene kan innebære BLOS (flyging utenfor synsrekkevidde) samt flyging på natten uten belysning. Droneoperasjonene vil foregå i høyder under 400' og dermed ikke være til hinder for almennflyging, men det kan likevel være viktig å være bevisst dette i forbindelse med landing og trening der man operer under den normale minstehøyden på 500'.

Merk at visning av droneoperasjoner ikke er skrudd på uten videre. For å skru på: Trykk på de tre prikkene i feltet for å skru av og på hva som vises på kartet. Skru deretter på visningen DROPS (bilde av en drone).

For tilgang til HemsWX, spør i din lokale flyklubb, eller se https://hemswx.no/.

VedleggStørrelse
PDF icon bruk_av_hemswx_i_politiet.pdf939.88 KB