NLF / Fallskjerm / Fallskjermulykke på Jarlsberg
Jan Erik Wang

Fallskjermulykke på Jarlsberg

Vi har hatt en tragisk fallskjermulykke på Jarlsberg. Rett før klokken 21:00 kolliderte to hoppere under åpen fallskjerm under forberedelse til landing. Den ene hopperen ble hengende i en fallskjerm som roterte raskt inntil hopperen traff bakken. Den andre hopperen fløy videre i en bærende skjerm. Politi og ambulanse var raskt på stedet. Den ene hopperen ble erklært død på stedet, mens den andre hopperen ble fløyet til Ullevål sykehus og ble operert i natt. Han anses som alvorlig skadet, men skal nå være utenfor livsfare. Begge hopperne var erfarne og begge er/var nøkkelpersoner i klubben med tillitsverv og og instruktøroppgaver. Det var flere personer som observerte selve kollisjonen og de påfølgende landingene. I etterkant av ulykken samlet medlemmene seg i klubbhuset og gikk i gjennom hendelsesforløpog observasjoner. Tønsberg kommunes kriseteam bisto.

Norges Luftsportforbund nedsetter en gruppe som skal granske ulykken, noe som er rutine etter slike hendelser. Tønsberg fallskjermklubb vil følge opp med informasjonog samvær med sine medlemmer. 

Våre tanker går til familiene og deres nærmeste!