NLF / Ballong / Ballongflyging i restriksjonsområde EN R117
Jostein Tangen

Ballongflyging i restriksjonsområde EN R117

Bilde hentet fra politiets søknad om opprettelse av området.

Prosedyren er meget enkel:

  1. Det skal lyttes på VFR-frekvensen for Osloområdet ( 122,00) ved flyging i nærheten av beredskapssenteret.
  2. Dersom man under flyging ser at det er en risiko for å drifte inn i eller passere svært nære området skal man ringe et  bestemt telefonnummer. 

Alle norske ballongførere har fått  telefonnummeret tilsendt fra NLF. Telefonnummeret skal ikke publiseres eller distribueres til andre enn norske ballongførere.

 

Restriksjonsområdets hjørnepunkter definert med koordinater er oppgitt i grader, minutter og sekunder (DDMMSS) i WGS-84:

  N594750.00 E0105049.00
  N594857.00 E0105049.00
  N594857.00 E0104954.00
  N594750.00 E0104954.00

Restriksjonsområdet gjelder fra bakken og opp til 2500 fot.

Det viser seg vanskelig å finne området inntegnet på offisielle kart. Bildet viser området slik politiet tegnet det inn i sin søknad. 

Vedtaket om opprettelse av restriksjonsområdet inneholdt følgende forutsetning:

"Politiet skal i samarbeid med NLF fastsette en hensiktsmessig prosedyre for å gi unntak fra restriksjonsområdet i særlige tilfeller for varmluftsballonger." (NLFs utheving.)

NLF forsøkte å komme i kontant med politet før ikrafttredelsen av restriksjonsområdet slik at pålegget om å få på plass prosedyrer for ballong kunne imøtekommes. Grunnet ferie viste dette seg umulig, men NLF forsøker nå å få et møte med politiet for å få på plass de nevnte prosedyrene så raskt som mulig.