NLF / Ballong / Koronavettregler for ballongflyging
Jostein Tangen

Koronavettregler for ballongflyging

Oppdatert 2021-04-27

Koronavettreglene for ballong er basert på situasjonen og informasjon og råd fra myndigheter ved tidspunktet for utstedelse. Dette er en tid der situasjonen kan endre seg raskt. Det kan komme innsnevringer som gjør disse reglene uaktuelle. Hver og en må selv ta ansvar for å holde seg oppdatert.

 • Følg med, og sjekk for oppdateringer før hver flyging. Dette gjelder ikke bare smittevern, men også evt. restriksjoner i bruk av luftrom m.m. Sjekk bl.a. følgende sider. Også andre sider kan være relevante. Ta ansvar selv!
 • Flyg bare i G-luft (ukontrollert luft). Planlegg ekstra godt, og ta ekstra store marginer, slik at du unngår å havne i situasjoner der du kan behøve bruke ressurser fra trafikkledning, og/eller redningstjeneste.
 • Piloten er ansvarlig arrangør for flygingen, og ansvarer for å føre en liste over alle deltakere i kurv og følgebil(er) i tilfelle detskulle oppstå behov for smittesporing. Listen skal oppbevares minst 1 mnd.
 • Fra 7. mai2020  åpnet Luftfarttilsynet for skoleflygninger selv om avstanden mellom de involverte er mindre enn 1 m. Se:https://luftfartstilsynet.no/om-oss/covid-19-aktueltliste/covid-19/smittevern-og-skoleflyging/
 • Avstanden i ballongkurven er liten, men tilgangen på frisk luft stor. De involverte skal briefes om generelle smitteverntiltak. ( Alle ser i retning ut av kurven. Nys i papirlommetørkle eller albuen. Etc.)
 • For å få god avstand mellom folk kan det f.eks. være lurt å ha flere følgebiler, og f.eks. sitte bare to personer i baksetet.
 • Det er lurt å ha med håndsprit, og bruke den jevnlig, f.eks. før og etter rigging og pakking. Husk at håndsprit er brennbar. La den tørke før du tar i ting der det kan bli gnist (statisk elektrisitet), og unngå at sprit antennes på av brenneren.
 • Hver deltaker skal bruke personlige arbeidshansker. Gjerne så skitne at man spontant husker på å ta de av før man piller seg i ansiktet (munn, nese, øyne). Deretter må man huske å ta de på, før man berører utstyr/materiell.
 • For å øke avstand ved bæring/sleping kan man bruker tau eller stropper for å "forlenge". 
 • Pass på å holde 1 m avstand til tilskuere og publikum.
 • Pass på å holde 1 m avstand ved kontakt med grunneiere og andre som man trenger å ha kontakt med (f.eks. traktorførere ved landing langt fra kjørbar vei.)
 • For å redusere risiko for falske alarmer fra publikum: Ekstra god planlegging før valg av startsted, for å redusere risiko å behøve lande i boligstrøk og lignende.