NLF / Aktivitet / Seilfly / Klanten Mountain Camp
Seilfly
51380

Klanten Mountain Camp

Klar til avgang!
Dato: 
Mandag, 2. oktober 2017 (Hele dagen) to Søndag, 8. oktober 2017 (Hele dagen)

Høstflyging på Golsfjellet - Klanten Flyplass. 
Hallingdal Flyklubb inviterer seilflygere til fjell, - og bølgeflyging i et av Norges fineste områder. Det er normalt gode bølgeforhold i vårt området i tiden vi har foran oss.
Vi har etablert permanent ordning for å fylle pusteoksygen på Klanten.  OBS. Fylling kun etter avtale - bruk av oksygenriggen krever utsjekk.
Hele uke 40 hvert år arrangerer vi fjellflygingsleir. Det betyr at kompetente instruktører er på plass og det vil gjennomføres briefing daglig.
Teoretisk og praktisk opplæring holdes for til de som ønsker det innen fjellflyging og høydeflyging med tilhørende bruk av pusteoksygen.
I 2017 starter Klanten Mountain Camp mandag 2. oktober med briefinging kl 11:00. Campen varer til og med søndag 8. oktober.
Det vil være slepefly på plass alle dager denne uka basert på påmeldinger og behov.
Camp fee for besøkende piloter er kr 700 og dekker flyplasstilskudd, landingsavgift og fylling av puste oksygen. Klubbmedlemmer kan løse årskort for oksygen.
Klubben har egne priser på Storefjell Hotel for gjestende flygere. Alternativt er det to campingplasser i umiddalbar nærhet til flyplassen.

Dersom du vil delta skjer påmelding til Ole Baartvedt på 92288008 eller på epost cumulussen@gmail.com.

Hallingdal Flyklubb tilbyr også utsjekkskurs for startmetode "M" - motor. Ta kontakt med skolesjef seilfly Hans Gjengedal, tlf: 90101904  hans.gj@online.no  

 

Vel møtt på Klanten flyplass!

Noen nettlinker for overnatting:
http://www.storefjell.no/ , http://www.kvanhogd.no/camping.htm , http://www.legeret.no/